REG-9000_Biodiesel

Hernieuwbare nafta

Hernieuwbare nafta is een 100 procent hernieuwbaar koolwaterstofbenzinemengsel en is een bijproduct van de productie van hernieuwbare diesel. Het is gemaakt van vetten en oliën en draagt bij aan de vermindering van de schadelijke uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van nafta gebaseerd op aardolie. 

Footer Border