Glycerin

Glycerine

REG Glycerine is een veelzijdige hernieuwbare koolstofbron, die de plaats kan innemen van dure, op aardolie gebaseerde koolstofbronnen. De REG glycerineproducten zijn van hoge kwaliteit, consistente bijproducten van Amerika's snel groeiende productie biodiesel industrie en een belangrijk product uit biomassa op de huidige markt.

Footer Border